Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 98
Zdjęć: 4
baner 57
baner 60
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17

Wybierz Rodzaj

2
Znak Sprawy Tytuł dokumentu Status
TE-03/2022 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mleka i przetworów mlecznych dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2022-03-30
TE-02/2022 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mięsa i drobiu dla SPSPZOZ we Fromborku rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2022-03-24
TE-01/2022 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mięsa i drobiu dla SPSPZOZ we Fromborku rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2022-03-15
TE-17/2021 Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku. rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-12-22
TE-16/2021 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę węgla kamiennego rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-11-24
TE-15/2021 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów pieczywa i ciast rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-11-15
TE-13/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę mleka i przetworów mlecznych. rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-11-15
TE-14/2021 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę leków, środków opatrunkowych i środków odkażających. rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-11-17
TE-12/2021 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mięsa, wędlin i drobiu dla SPSPZOZ we Fromborku rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-11-03
TE-11/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę warzyw i owoców dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku. rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-09-20
TE-10/2021 Wykonanie robót remontowo modernizacyjnych w obiekcie szpitalnym rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-07-20
TE-08/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi pralnicze rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-07-12
TE-09/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-06-23
TE-07/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę warzyw i owoców rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-06-10
TE-06/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług portierskich w zakresie ochrony osób i mienia rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-06-07
TE-05/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-05-14
TE-04/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-03-19
TE-03/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na na dostawę sprzętu medycznego w ramach umowy o dofinansowanie projektu: „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku". rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-03-02
TE-02/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego w ramach umowy o dofinansowanie projektu: „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku" rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-02-09
TE-01/2021 Zaproszenie do złożenia oferty na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-01-25
TE-17/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację pomieszczeń rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-01-19
TE-16/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu medycznego rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2021-01-15
TE-14/2020 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie przez Wykonawcę usług tzw. Inżyniera Kontraktu projektu rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-12-24
TE-15/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu medycznego rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-12-29
TE-13/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę leków, środków opatrunkowych i środków odkażających. rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-11-25
TE-11/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mięsa, wędlin i drobiu rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-11-17
TE-12/2020 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mleka i przetworów mlecznych w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2021 dla kuchni szpitalnej rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-11-16
TE-10/2020 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców w okresie od 21.10.2020 do 30.06.2021 dla kuchni szpitalnej rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-10-06
TE-09/2020 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pralnicze od 01.08.2020 do 31.07.2021 dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-07-16
TE-08/2020 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług portierskich w zakresie ochrony osób i mienia rozstrzygnięty
Data otwarcia: 2020-06-15
2

Znajdź na stronie

opcje