Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 98
Zdjęć: 4
baner 57
baner 60
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
Oddziały szpitalne
grafika

Szpital może przyjąć 217 pacjentów, którym w warunkach hospitalizacji zapewnia całodobowy pobyt, opiekę medyczną i wyżywienie.

 

 

 

 

 

 

Miejsca rozdzielone są pomiędzy:

 • oddział ogólno­psychiatryczny,
 • oddział psychiatrii sądowej - 2 odcinki,
 • oddział psychogeriatryczny,
 • oddział terapii uzależnień,
 • oddział detoksykacji.

 

Oddział Ogólnopsychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatra Małgorzata Gaik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Helena Tarańko

 

Oddział dysponuje 45 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 344

Pielęgniarka Oddziałowa 307

Psycholog 346

Gabinet lekarski 340

Dyżurka pielęgniarska 348

Sekretariat 307

Terapia zajęciowa 345

 

Zadania oddziału:

 • Diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w warunkach całodobowych.
 • Orzecznictwo sądowo - psychiatryczne, ZUS.
 • Diagnostyka psychologiczna.
 • Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Motywowanie pacjentów uzależnionych do kontynuacji leczenia w Oddziale Terapii Uzależnień.
 • Współpraca z Ośrodkami Terapii Uzależnień.
 • Leczenie współistniejących schorzeń somatycznych.
 • Psychoedukacja rodziny.
 • Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym pacjenta.
 • Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w rejonie leczenia.
 • Zajęcia terapeutyczne - terapia zajęciowa, społeczność terapeutyczna.
 • Szkolenie lekarzy i personelu pielęgniarskiego w zakresie specjalności oddziału.

 

Oddział Psychiatrii Sądowej

Zadania oddziału:

Udzielanie świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia, obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99).  

 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia w oddział:

 • postanowienie Sądu o umorzeniu sprawy i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia pacjenta w Szpitalu Psychiatrycznym,
 • opinia Komisji psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia,
 • postanowienie Sądu wskazujące Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia SPSPZOZ we Fromborku – jako właściwe miejsce do wykonywania środka zabezpieczającego,
 • nakaz przyjęcia,
 • dowód tożsamości.

 

Oddział Psychiatrii Sądowej - odcinek 1

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatra Agnieszka Czarzasta

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Irena Sidorowicz

 

Oddział dysponuje 40 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 326

Zastępca Kierownika Oddziału 308

Pielęgniarka Oddziałowa 308

Psycholog 320

Gabinet lekarski 308

Dyżurka pielęgniarska 311

Sekretariat 308

Terapia zajęciowa 312

 

Oddział Psychiatrii Sądowej - odcinek 2

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatra Romuald Jeznach

Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Joanna Smusz

 

Oddział dysponuje 40 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 355

Zastępca Kierownika Oddziału 342

Pielęgniarka Oddziałowa 328

Psycholog 329

Gabinet lekarski 306

Dyżurka pielęgniarska 352

Sekretariat 328

Terapia zajęciowa 352

 

Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik Oddziału: lek spec. psychiatra Andrzej Szymorek

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Anna Czarnota

 

Oddział dysponuje 40 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 338

Zastępca Kierownika Oddziału 365

Pielęgniarka Oddziałowa 319

Psycholog 310

Gabinet lekarski 363

Dyżurka pielęgniarska 347

Sekretariat 319

Terapia zajęciowa 341

 

Zadania oddziału:


Świadczenia psychogeriatryczne obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia.

 

W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem:

 • organicznych zaburzeń lękowych,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń urojeniowych,
 • zespołów otępiennych,
 • psychoz organicznych,
 • organicznych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń afektywnych.

Zgodnie z umową z NFZ pacjenci przebywają w oddziale nie dłużej niż 12 tygodni (84 dni). Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną.

 

Oddział Terapii Uzależnień

Kierownik Oddziału: mgr Bożena Kasztelan - Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Pielęgniarka Koordynująca: Mirosława Telus

 

Odział dysponuje 34 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik OTU 353

Zastępca Kierownika OTU 351

Psycholog 351

Terapeuci uzależnień 351

Sekretariat 361

Dyżurka TU 304

 

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Konstruowanie osobistych programów terapii.
 • Leczenie i rehabilitacja przebywających w oddziale.
 • Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami oddziału.
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej.
 • Kontaktowanie się z rodzinami pacjentów.
 • Szkolenie personelu w zakresie specjalności oddziału.
 • Prowadzenie historii choroby i innej dokumentacji.

 

Oddział Detoksykacji

Kierownik Oddziału: lek. spec. psychiatrii Anna Skiepko-Grigorjew

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Danuta Madej

 

Odział dysponuje 18 miejscami

 

Telefony (55-6216 + numer wewnętrzny):

Kierownik Oddziału 315

Gabinet lekarski 361

Dyżurka pielęgniarska 364

Pielęgniarka oddziałowa 343

Sekretariat 361

 

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
 • Leczenie ostrych i przewlekłych zaburzeń psychicznych.
 • Detoksykacja osób z uzależnieniem od alkoholu, leczenie zespołów abstynencyjnych i psychoz alkoholowych.
 • Psychoedukacja - program edukacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i terapia indywidualna.
 • Konsultowanie chorych z innych oddziałów i izby przyjęć.
 • Szkolenie lekarzy i personelu pielęgniarskiego w zakresie specjalności oddziału.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje