Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 98
Zdjęć: 4
baner 57
baner 60
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
Pracownik socjalny
grafika

Pracownik socjalny
lic. Marta Turek
tel. (55) 621 6334

 

 

 

 

W szpitalu zatrudniamy pracownika socjalnego zajmującego się problemami socjalno-bytowymi pacjentów. Pomagamy nie tylko w rozwiązywaniu problemów zaistniałych w czasie hospitalizacji, ale również w kwestiach dotyczących codziennego życia pacjentów i ich rodzin. Najczęściej są to sprawy związane z trudną sytuacją życiową: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą czy bezdomnością.

 

Wspieramy pacjentów w postępowaniu rentowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w staraniach o zorganizowanie opieki w miejscu zamieszkania lub w domu pomocy społecznej po zakończonej hospitalizacji. Pracownik socjalny udziela pacjentom pomocy i pośredniczy w sprawach wymagających konsultacji z zakresu działań różnych instytucji oraz podejmowania właściwych czynności urzędowych - w zależności od rodzaju problemów i potrzeb.

 

Prowadzone są zajęcia - indywidualne i grupowe - mające na celu aktywizację chorych poprzez rozwijanie ich umiejętności interpersonalnych, uczenie zachowań sprzyjających zdrowieniu i radzeniu sobie w codziennym życiu. Pracownik socjalny uczestniczy w procesie leczenia pacjenta w zakresie swoich kompetencji, udziela profesjonalnej pomocy i wsparcia, mając na względzie dobro chorego oraz ochronę jego praw.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje