Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 88
Zdjęć: 13
baner 57
baner 58
baner 46
baner 47
baner 52
baner 49
baner 40
baner 51
baner 41
baner 39
baner 17
baner 18
baner 19
baner 20
baner 21
baner 22
Program w woj. warm.-maz.

Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”


Uzasadnienie realizacji:


Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Uprawnienia te wynikają z:

  1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art.19
  2. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., nr 42 poz. 371).
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Jednak szczególny szacunek wobec walczących o wolną i niepodległą Polskę wynika przede wszystkim z tradycji i nakazu moralnego.

Ponieważ obowiązujące przepisy prawne nie są w pełni respektowane, należy podjąć działania naprawcze i zorganizować tej grupie społecznej sprawną i profesjonalną opiekę medyczną z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa i godności, mimo trudności występujących w polskim systemie opieki zdrowotnej.

W tym celu powstał Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

 

Miejsce realizacji programu

  Województwo warmińsko-mazurskie

Cele programu

  • poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej;
  • wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie ustawowych praw docelowej grupy społecznej;
  • wzrost świadomości Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat przysługujących im praw związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych. 

Rozwiązania

Zawarcie Porozumienia pomiędzy  Wojewódzką Radą Kombatantów a  Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i grupą 8 wojewódzkich  jednostek ochrony zdrowia o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rodzaje dokumentów

uprawniających do

świadczeń zdrowotnych w ramach programu

  • Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
  • Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
  • Stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje