Szpital Frombork

baner 38
header
więcej ...
BIP epuap
baner 42

Poznaj lepiej nasz region:

baner 48
1
2
3
4
5
grafika 98
Zdjęć: 4
baner 57
baner 58
baner 46
baner 47
baner 49
baner 40
baner 41
baner 39
baner 17
Program w woj. warm.-maz.
grafika

Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”


Uzasadnienie realizacji:


Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Uprawnienia te wynikają z:

  1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art.19
  2. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r., nr 42 poz. 371).
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Jednak szczególny szacunek wobec walczących o wolną i niepodległą Polskę wynika przede wszystkim z tradycji i nakazu moralnego.

Ponieważ obowiązujące przepisy prawne nie są w pełni respektowane, należy podjąć działania naprawcze i zorganizować tej grupie społecznej sprawną i profesjonalną opiekę medyczną z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa i godności, mimo trudności występujących w polskim systemie opieki zdrowotnej.

W tym celu powstał Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

 

Miejsce realizacji programu

  Województwo warmińsko-mazurskie

Cele programu

  • poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej;
  • wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie ustawowych praw docelowej grupy społecznej;
  • wzrost świadomości Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat przysługujących im praw związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych. 

Rozwiązania

Zawarcie Porozumienia pomiędzy  Wojewódzką Radą Kombatantów a  Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i grupą 8 wojewódzkich  jednostek ochrony zdrowia o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rodzaje dokumentów

uprawniających do

świadczeń zdrowotnych w ramach programu

  • Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
  • Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
  • Stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Znajdź na stronie

opcje